6/05/2556

บรรยายพิเศษ "แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ"

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้รับเกียรติจากช่างภาพแอคชั่นมือหนึ่งของประเทศไทย  คุณอนันต์ชัย  จันทรัตน์  หรือคุณอ๋อ  แอคชั่น มาบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ในหัวข้อ  "แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ"  ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาความคิดด้วยตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3-6  ในวันทีี่่ 5 มิถุนายน  2556 ณ หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ