6/12/2556

ประกวดพานไหว้ครูและซ้อมพิธีไหว้ครู

นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ประกวดทำพานไหว้ครูทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  และนักเรียนได้ซักซ้อมพิธีไหว้ครูที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน 2556
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ