6/26/2556

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันที่  26  มิถุนายน  2556  ณ  หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน  และเป็นการใ้ห้ความรู้และสร้้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด  และโทษของสิ่งเสพติด  พร้อมทั้งมีกิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล  การแสดงต่าง ๆ  เพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ