6/27/2556

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา  2556 ขึ้น  ในวันที่ 27-28  มิถุนายน  2556  ณ สนามโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างและตระหนักถึงสุขภาวะที่ดีของนักเรียน  และเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน  นักกีฬา  และคณะกรรมการการตัดสิน และคณะครูทุกท่าน อีกทั้งมุ่งเน้นและส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ