7/28/2555

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน อบต.ดอนแร่

รองฯ ปิยะเนตร พร้อมครูชัยทัดและคณะ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ณ อบต.ดอนแร่   วันที่  28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ