7/27/2555

วันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนประสาทรัีฐประชากิจ มีกิจกรรมการแสดง และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันต่าง ๆ มากกมาย เชิญชมภาพกิจกรรมต่าง ๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ