7/25/2555

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555 ขี้น ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมพิธีดังกล่าว   
  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ