7/14/2555

โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสายธรรมจันทร์  โรงเรียนชุมชันวัดประสาทสิทธิ์  โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร  โรงเรียนบ้านดอนไผ่  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  โรงเรียนหนองไก่แก้ว   โดยมีกิจกรรมการทำน้ำ EM และ EM ball  จากนั้นช่วงบ่ายก็ได้ร่วมกันเก็บขยะริมคลองดำเนินสะดวก  ดูภาพทั้งหมด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ