6/17/2565

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนมาตั้งแต่ระดับอนุบาล มาจนถึงปัจจุบัน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูอาจารย์  โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ