6/01/2565

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น ซึ่งตรงกับ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้เยาวชน เห็นโทษ ภัย ของบุหรี่ เพื่อเป็นการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ให้นักเรียนได้ทราบและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ และยาเสพติดทุกประเภท โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ