6/13/2565

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านได้รับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทุกท่านได้พบปะ พูดคุย ร่วมเสนอแนวคิดต่าง ๆ กับฝ่ายบริหารและคุณครูที่ปรึกษา เช่น เรื่องติดตามผลการเรียน และความประพฤติของนักเรียน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เป็นต้น โดยมี นางสมศรี เฮงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย ผอ.กมล เฮงประเสริฐ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ