6/17/2565

รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1.นางกชพร มั่งประเสริฐ (รอง ผอ.สพม.ราชบุรี) 
2.นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล (ผอ. รร.บางแพปฐมพิทยา)
3.นายวรรณชัย รังษี (ผอ.รร.รัตนราษฎร์บำรุง)
4.นายประยูร สุธาบูรณ์ (ผู้ทรงคุรวุฒิ)
5.นางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
6.นางสาววนานุช แวงอุ้ย (ศน.ชำนาญการ)
7.นางสาวพริมา นงค์นวล (นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพม.ราชบุรี) 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ