11/22/2561

การประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดประชุมสัญจร เพื่อออกรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแจ้งแนวนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบอย่างใกล้ชิด โดยจัดการประชุมสัญจร 3 จุด คือ ชุมชนกิมเซียงกง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และชุมชนวัดปทุมทอง ชุมชนวัดโรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นำทีมโดยท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยได้รับความร่วมมือจากคุณครูทุกท่าน คณะกรรมการนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ