1/24/2563

กิจกรรมฝึกสมาธิเจริญสติทุกวันหลังกิจกรรมหน้าเสาธง

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิ เพื่อเจริญสติตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตามคำสอนของพระอาจารย์ต่าง ๆ เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีสติ ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ สะอาด สว่าง สงบ เพื่อระงับความทุกข์ทั้งปวงออกจากใจตนเอง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ