2/09/2565

กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน (กลุ่มนักเรียนเลขที่คู่) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูและฝ่ายบริหาร ให้เกียรติร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 นั้น จัดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 มีการแข่งขัน Math Bingo และการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ