3/24/2554

โครงการ อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาองค์กร

งานฝ่ายบุคคลโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดโครงการ อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาองค์กร  โดย อ.สุรัสวสดี มุสิกบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ  สถาบัญพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา   ณ ห้องประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  คลิกดูภาพ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ