3/04/2554

ค่ายพัฒนาภาวะภาวะผู้นำ ชมรม To Be Number One

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดค่ายพัฒนาภาวะภาวะผู้นำ ชมรม To Be Number One เพื่ออบรมแกนนำให้สามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาคนเองและชมรมได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ