9/20/2556

กิจกรรมวันสันติภาพสากล

โรงเีรียนประสาทรััฐประชากิจ  ได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากลขึ้นในวันที่  20  กันยายน 2556  เนื่องจากวันสันติภาพสากลคือวันที่  21   กันยายน ของทุกปี  และในปีนี้ตรงกับวันหยุดราชการ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมล่วงหน้าก่อน 1 วัน  ทั้งนี้ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและนักเรียนยืนสงบนิ่งอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ