9/20/2556

กิจกรรมวันเยาวชนแ่ห่งชาติ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมกับเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นในวันที่  20  กันยายน  2556  ณ  หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย   มีการประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่ง  การแสดงประกอบการขับร้องเพลงลูกทุ่ง  การแสดงดนตรี  และการประกวดคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ

 

 
 
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ