12/14/2556

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

โรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เ้ข้าค่ายโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ " 5 ธันวามหาราช " ณ วัดปราสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่  12-14 ธันวาคม  2556


 
 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ