12/03/2556

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชาิกิจ  ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานถวายพระพรวันพ่อแห่งชาิติ  


 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ