11/26/2562

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เพื่อพบปะ พูดคุย รับทราบถึงผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน และรับฟังความเห็นของผู้ปกครอง เกี่ยวกับกิจกรรมหรือนโยบายต่าง ๆ ที่ โรงเรียนต้องดำเนินการต่อไป ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่า ฯ และท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผอ.โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน การประชุมในวันนี้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

 
 
 
 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ