11/01/2562

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพม.8 เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 โดยมีคณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ และ ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ