12/11/2562

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 2562)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น โดยมีกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า หลังจากนั้นมีกิจกรรมด้านศาสนพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ มีการมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรพ่อดีเด่น และมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ