12/11/2562

ร่วมงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จ.สมุทรปรากร โดยมีนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ สพม.8 เข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ