5/15/2565

ประชุม อบรม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพภาพบุคคลากรด้วยการบูรณาการ" เพื่อให้ความรู้คุณครูในการพัฒนางาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์ จาก ท่าน ผอ.ปรีชา สุคนธมาน (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ