วันศุกร์, กันยายน 08, 2566

มอบรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐฯ" ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐฯ" ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสา เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ