2/04/2554

อบรมโปรแกรม bookmark 2551

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดอบรม โปรแกรม bookmark 2551 ให้กับคณะครูของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บคะแนน และยังเป็นการส่งเสริมใครครูใช้เทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ครูสุวิทย์  สมหลักชัย ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนช่องพรานวิทยา มาเป็นวิทยากรในการอบรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ