2/04/2554

ต้อนรับ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้รับเกียรติให้ไปแสดงต้อนรับ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ที่ได้มาดูงานที่เทศบาลบัวงาม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ