2/01/2554

ส่งรองสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ

ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ก็มีบุคลากรของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ นั้นก็คือ ท่านรองผู้อำนวยการสมบูรณ์  เสียงวัฒนะ  ย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  คณะครูอาจารย์ก็ไปส่งท่านทั้งโรงเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ