6/26/2557

นักเรียนระดับชั้น ม.2 อบรมคุณธรรม

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ