6/26/2557

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  โดยร่วมมือกับ สภ.ต.หลักห้า  ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดกับนักเรียน  


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ