6/19/2557

ธรรมเทศนาวันไหว้ครู

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีธรรมเทศนาให้กับนักเรียน  หลังพิธีไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักพุทธศาสนา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ