3/09/2558

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดในการสมัคร  คุณสมบัติการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อดังต่อไปนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่
กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี
เวลา

วันรับสมัคร

สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว
มอบตัว
๒๐-๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๘

๕  เมษายน  ๒๕๕๘
๗  เมษายน  ๒๕๕๘
๘  เมษายน  ๒๕๕๘
๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
***สถานที่รับสมัคร อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่
กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี
เวลา

วันรับสมัคร

สอบคัดเลือก
ประกาศผล
รายงานตัว
มอบตัว
๒๐-๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๘

๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๘
๓  เมษายน  ๒๕๕๘
๖  เมษายน  ๒๕๕๘
๙  เมษายน  ๒๕๕๘
๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
***สถานที่รับสมัคร อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ