3/25/2558

แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้)

ตามที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ จำนวน ๕ รายการ ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามประกาศ หากท่านสนใจโปรดขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งระบุในเอกสารดังกล่าว ความแจ้งแล้วนั้น

รงเรียนประสาทรัฐประชากิจขอแก้ไข รายการที่ ๕ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ รายละเอียด   คุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๕.๑ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จากเดิมมีข้อ ๖. มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ให้ตัดข้อความข้อ ๖ ออก ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับ     หนังสือฉบับนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ