5/20/2558

เปิดเทอมใหม่ต้อนรับครูสอนภาษาจีน

20 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ต้อนรับบุคลากรใหม่ซึ่งเป็นครูชาวจีน (Ms.Jialian) มาทำหน้าที่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (นายสรรเสริญ ขวัญดี) ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ทั้งนี้คณะสภานักเรียนได้ร่วมให้การต้อนรับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ