5/27/2558

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยาวชนต้นแบบปัญหาท้องไม่พร้อม


27 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.20 น. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ร่วมกับโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เยาวชนต้นแบบ ปัญหาท้องไม่พร้อม" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ โดยมี นายวิทยา  กอประเสริฐสุด นายกเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
และมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาทสิทธิ์กล่าวรายงานโครงการ
โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก สสส. บูรณาการการทำงานระหว่างทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ ผ่านโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ ที่ สสส. สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และเน้นความสำคัญของการทำงานในระดับตำบลในการจัดการสุขภาพต้นแบบด้านสุขภาวะทางเพศในเยาวชน โดยมีนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จำนวน 70 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ