3/23/2558

อบรมการสอนแบบ EIS

วันนี้คณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี และคณะครูจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จากกลุ่มสาระฯ วิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์และพลานามัย เข้าร่วมรับการอบรมการสอนแบบบูรณาการโดยระบบ EIS โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจากโรงเรียนกรับใหญ่ฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมีท่าน ผอ.สรรเสริญ ขวัญดีเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม โดยในวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมสร้างสื่อการเรียนรู้ และสาธิตการสอนแบบ EIS ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ในวันต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ