6/28/2562

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2562

       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมอ่านสารจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย คุณครูชัยทัด สุขสม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และนักเรียนในระดับชั้น ม.4 ได้ออกเดินรณรงค์ ให้ความรู้ เชิญชวน ให้ทุกคนในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน ได้ลด ละ และเลิก จากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ