6/14/2562

บริจาคโลหติ วัดบัวงาม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสำรองโลหิตไว้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิต โดยมีฝ่ายบริหารทั่วไป และคุณครูหลายท่าน เป็นผู้นำนักเรียนไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ