6/11/2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียนที่จะต้องดำเนินการต่อไป เพื่อให้บุตร หลาน ของท่านผู้ปกครอง เป็นเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผอ.กมล เฮงประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะคุณครูทุกท่าน มาร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยถึงสิ่งที่ต้องร่วมมือกันปฏิบัติระหว่าง โรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ