8/25/2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมออนไลน์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เป็นประธานการประชุมออนไลน์ ร่วมกับหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้าระดับชั้น และคุณครูที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีฐานะยากจน เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี จำนวน 2 ทุน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ