6/25/2564

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2564) ตามนโยบาย ของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยคณะฝ่ายบริหาร ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ร่วมกันสวมเสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท พร้อมทั้งมีการติดสติกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์รอบโรงเรียน เพื่อรณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้นักเรียน บุคลากร รวมไปถึงประชาชน ที่เข้ามาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ให้เห็นพิษ ภัย ของยาเสพติด และร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบต่อไป.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ