6/09/2564

กิจกรรม 5 ส.

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร นำทีมโดย ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส เพื่อสร้างบรรยาการแห่งการเรียนรู้ที่ดี  ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ