6/10/2564

พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร นำทีมโดย ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม สร้างบรรยาการแห่งการเรียนรู้ที่ดี ต้อนรับการเปิดภาคเรียน ของลูก ๆ นักเรียนทุกคน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ