6/14/2564

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นายปัญญา สุรสิงห์ไกรสร ท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามอาคารเรียนต่าง ๆ ทั่วบริเวณโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ