6/24/2564

ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามที่ภาครัฐกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ