6/16/2564

ต้อนรับการนิเทศ จาก สพม.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ พร้อมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานวิชาการ ให้การต้อนรับ นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เพื่อรับการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชือ COVID-19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ