6/21/2564

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นำทีมคณะครู นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักการภารโรงและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม พัฒนาบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับลูกๆ นักเรียน เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ