6/18/2564

จัดหนังสือเรียนเพื่อเตรียมมอบให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกันจัดหนังสือเรียนเป็นชุด ตามนโยบายของ ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เพื่อเตรียมมอบให้กับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ